Wisdom

ย้อนกลับไปนับพันปี ที่มนุษย์เราได้สะสมองค์ความรู้เกี่ยวกับอาหารการกิน เรารู้จักที่จะกินอาหารบางอย่าง และหลีกเลี่ยงไม่กินอาหารบางอย่างในบางเวลา ด้วยเหตุผลเกี่ยวกับสุขภาพ องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการใช้อาหารเพื่อป้องกันรวมไปถึงรักษาโรค ได้ถูกรวบรวมและพัฒนามาตลอดระยะเวลาหลายพันปี จนในปัจจุบันเราเรียกผลผลิตของวิทยาศาสตร์แบบนี้ว่า นิวตร้าซูติคอล ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่ถูกบัญญัติขึ้นในปี 1989 โดย Stephen L. DeFelice ผู้ก่อตั้ง The Foundation of Innovation Medicine ซึ่งคำว่านิวตร้าซูติคอลนั้นมาจากการผสมคำระหว่าง “nutrition” และ “pharmaceutical”

จุดมุ่งหมายก็คือการเรียนรู้เกี่ยวกับความลับของธรรมชาติที่มีอยู่ในอาหาร หรือที่เราเรียกว่า ซุปเปอร์ฟู้ด (Super Food) เพื่อที่จะเสาะแสวงหาอาหารที่เป็นคำตอบสำหรับการมีสุขภาพที่ดีและยั่งยืนตลอดไป

ภายใต้แนวคิดหลักข้างต้น  การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านนิวตร้าซูติคอลจึงเป็นสิ่งที่ท้าทายความรู้ความสามารถ ของนักวิทยาศาสตร์ทางด้านอาหาร นักโภชนาการบำบัด เภสัชกรผู้ผลิต และนักเภสัชโภชณาทั่วโลก  เพราะผลิตภัณฑ์ที่ดี  ไม่เพียงแต่จะต้องผ่านกระบวนการออกแบบที่วางอยู่บนรากแห่งความรู้ที่มีมาอย่างยาวนาน เรายังต้องแสวงหาวัตถุดิบที่มีองค์ประกอบที่ดีจากแหล่งเพาะปลูกที่สำคัญของโลก อาทิเช่น ผลโกจิเบอรี่ (Goji Berry)  จากพื้นที่อันหนาวเหน็บทางตอนเหนือของประเทศสาธารณะรัฐประชาชนจีน  ผลทับทิม (Pomegranate)  จากเขตร้อนในแถบประเทศตะวันออกกลาง และผลมังคุด (Mangosteen)  ราชินีแห่งผลไม้จากเขตป่าฝนในเมืองไทย  ผ่านกระบวนการผลิตภายใต้เทคโนโลยีการผลิตระดับโลก  ที่ถูกควบคุมโดยทีมผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์อาหารและยาที่มีประสบการณ์สูง  ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพชั้นนำที่ทั่วโลกให้การยอมรับ

บริษัท ทาโกฟู้ดส์ อินดัสทรี จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี คศ. 2001 โดยคุณวิชา ตู้จินดา เภสัชกร ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มมากกว่า 20 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพซึ่งถูกออกแบบโดยเฉพาะเพื่อให้สามารถเสริมสร้างระบบการทำงานในส่วนต่างๆ ของร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Functional Food Design) จากการที่มีส่วนในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัทและหน่วยงานทางด้านอาหารชั้นนำหลายแห่งทั่วโลก และเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดี และจากความร่วมมือของนักวิทยาศาสตร์และบุคลากรทางการแพทย์หลายท่าน ทำให้บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการผลิตให้มีมาตรฐานที่ดี และได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงงานจากหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับของประเทศคู่ค้าชั้นนำทั่วโลก  และเหนือสิ่งอื่นใด บริษัทฯ ได้กำหนดมาตราฐานขั้นสูงสำหรับการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพที่สุดและปลอดจากสารเคมีและยาฆ่าแมลง รวมถึงการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพเพื่อคงคุณภาพผลิตภัณฑ์ในระดับสูง เช่นการใช้ กระบวนการผลิตด้วยเทคนิคพิเศษต่างๆ รวมถึงวิธีผลิตแบบโฮลว์ฟรุ๊ทเทคนิค (Whole Fruit Technic) ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพที่มีคุณภาพสูง คงความสด และมีรสชาติที่ดี รับประทานง่าย และที่สำคัญ ยังสามารถรักษาประโยชน์จากสารประกอบตามธรรมชาติไว้ได้เป็นอย่างดี เพื่อประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพได้อย่างแท้จริง

ในปี 2008, บริษัท สยามนิวตร้า จำกัด ได้รับการก่อตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นิวตร้าซูติคอลเป็นการเฉพาะ โดยธุรกิจสยามนิวตร้าตั้งอยู่บนพื้นฐานจากการต่อยอดความสำเร็จทางธุรกิจของบริษัทผู้ผลิตที่สามารถวิจัยพัฒนา และมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงเพื่อขยายเครือข่ายของนักธุรกิจและผู้บริโภคออกไปอย่างกว้างขวางทั่วทุกภูมิภาค  และด้วยการร่วมมือกับหุ้นส่วนทางธุรกิจที่ดีที่สุด ปัจจัยสู่ความสำเร็จต่างๆเหล่านี้  จะช่วยเกื้อหนุนให้ธุรกิจสยามนิวตร้าเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนอย่างแท้จริง

Menu