ทรัพย์สิน 2 อย่างในชีวิต

สุขภาพ

สุขภาพดี = สร้างความมั่งคั่ง
สุขภาพแย่ = สร้างหนี้สิน

ธุรกิจ

มีธุรกิจเป็นของตัวเอง = สร้างความมั่งคั่ง
เป็นลูกจ้างในธุรกิจของคนอื่น = สร้างความมั่งคั่ง (ให้คนอื่น)

Play Like a Pro

ฟังข้อมูลดีๆ อีกมากมายในมือถือคุณ.. จากแอพ ProPlay ของเรา ขอบคุณเทคโนโลยีดีๆ ที่ช่วยให้การส่งต่อความรู้และประสบการณ์อันทรงคุณค่า จากมุมมองของนักธุรกิจที่พร้อมจะเปิดเผยเคล็ดลับและยินดีที่จะแบ่งปันวิธีคิดและกลยุทธ์ที่จะช่วยให้คนรุ่นใหม่ทุกคนได้เห็นภาพที่เป็นจริงของธุรกิจที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนมาแล้วทั่วโลก..
ยื่นมือของคุณออกมา.. แล้วออกไปเปลี่ยนโลกในอนาคตด้วยกัน

QR Code App ProPlay

Menu