เอมเมอร์รัลด์

วนิดา กล่อมน้อย

นักธุรกิจระดับ

เอมเมอร์รัลด์

จังหวัดสกลนคร

อย่าทิ้งคนที่ร่วมสู้ อยู่เคียงข้าง
อย่าลืมคนที่ช่วยสร้าง ทางยิ่งใหญ่
อย่าละเลยคนที่เคย มีน้ำใจ
อย่าลืมเป็นผู้ให้ เมื่อได้ดี

Emerald : วนิดา กล่อมน้อย

ย้อนกลับ
พงษ์โชติ อัครเดชธนวัฒน์
ถัดไป
พูนศักดิ์ ธนกาญจนสิทธิ์
Menu