เอมเมอร์รัลด์

พูนศักดิ์ ธนกาญจนสิทธิ์

นักธุรกิจระดับ

เอมเมอร์รัลด์

จังหวัดสกลนคร

ทุกอย่าง มันไม่เคยง่ายเลยในก้าวแรก
แต่การไม่พยายามก้าวเลย มันจะทำให้ทุกอย่าง ยากไปหมด

Emerald : พูนศักดิ์ ธนกาญจนสิทธิ์

ย้อนกลับ
ทุ่งหาญ ใจบุญ
ถัดไป
สกล กันทะวงศ์
Menu