ไดมอนด์

กัลยา เภารังค์

นักธุรกิจระดับ

ไดมอนด์

ความภาคภูมิใจในตำแหน่ง สินค้า และทีมงาน
สินค้าที่มีคุณภาพที่ดีต่อร่างกาย และผู้ผลิต (ท่านประธาน วิชา ตู้จินดา) วิจัยพัฒนา ผลิตสินค้าที่มากด้วยคุณค่าต่อร่างกาย ทำให้สุขภาพดีขึ้นอย่างแท้จริง
และยังมีแผนการจัดการรายได้ (ท่าน MD ศุภศิลป์ วงศมาจารภิญญา) สำหรับผู้บริโภคถาวร และผู้ที่เริ่มบริโภค

ทำให้เกิดตลาดผู้บริโภคมากมายและยอมรับในคุณภาพของสินค้า อีกทั้งหลังบ้านที่สำคัญ ทีมพนักงานบริการ ที่คอยช่วยเหลือได้ตามความต้องการ อย่างรวดเร็วและทันใจ

ดิฉัน มีความซาบซึ้งกตัญญูต่อบริษัทฯ อย่างมากโดยได้ตั้งชื่อ ศูนย์ประจำภาคอิสานว่า “บ้านโฟร์แรค” เพื่อเป็นเกียรติ และคอยดูแลทีมงานสืบต่อไป

“จงทำตราบเท่าที่คุณจะทำได้ และหากสุดท้ายแล้วคุณทำไม่ได้ ก็จงคิดวิธีใหม่ที่ดีกว่าสิ่งนั้น จำไว้ว่าคุณท้อถอยได้ แต่คุณยอมแพ้ไม่ได้”

Emerald : กัลยา เภารังค์

ย้อนกลับ
คุณเจติยา ชลธีร์ภากุล
ถัดไป
ภิญโญ พงษะพัง
Menu